Draagelementsysteem Classic

Het draagelementsysteem Uponor Classic is het ideale vloerverwarming-/koelsysteem voor variabele vloeropbouwmethoden bij nieuwbouwwoningen en bedrijfsgebouwen. Drie verschillende mattenrasters maken de optimale aanpassing van de leidingafstanden aan de actuele warmtebehoefte mogelijk Door de scheiding van verwarmingsniveau en isolatielaag is het systeem in combinatie met hoogbelastbare isolatiematerialen ook uitstekend te gebruiken bij zware verkeersbelastingen, zoals die bijvoorbeeld kunnen optreden in parkeergarages, productiehallen, verkoopruimten et cetera.

  1. Exacte leidinginstallatie, horizontaal en verticaal
  2. Stabiel klemeffect: de leidinghouders fixeren de leiding op het draagelement
  3. Onbeschadigde afdekking van de isolatielaag
  4. Vrije keuze van de isolatielagen en isolatiematerialen overeenkomstig de gestelde isolatie-eis
  5. Snel en eenvoudig te monteren door éénmansmontage

Draagelementsysteem Classic